Mount Diablo Wildflower Guide

Common Eucrypta

Scientific Name:

Family:

Blooms:

Facts:

Eucrypta chrysanthemifolia var. chrysanthemofolia

Boraginaceae

Apr - May

Photo:

Ken-ichi Ueda, iNaturalist